เราจับมือกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คงทน และปลอดภัยสูงสุดออกสู่ตลาด

ขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เราจะไม่พักจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ เพราะคุณภาพที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของเรา

เพิ่มประสิทธิภาพจากการบูรณาการในแนวดิ่งของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมายภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตผืนผ้าไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จ การติดตั้ง และการบริการ

สามเสาหลักที่ค้ำจุนเราและทำให้เราแตกต่างและมีเอกลักษณ์

hand.png

การเสนอผลิตภัณฑ์

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากนวัตกรรมใหม่ ทันต่อเทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่พัก

(รักษ์โลก โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

ช่วยสร้างความได้เปรียบให้แก่ลูกค้า เพราะลูกค้าของเราต้องโดดเด่นกว่าใครในธุรกิจของเขา

world.png

องค์กร

เหนือสิ่งอื่นใด

องค์กรต้องมีความเป็นนานาชาติ

รองรับวัฒนธรรมและผู้คนที่หลากหลาย และไม่กีดกันใคร

เพราะองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ สมาชิกทุกคนต้องมีความเต็มใจและพึงพอใจที่จะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

light.png

องค์ความรู้

กลุ่มบริษัทของเรามีประวัติในการปั้นธุรกิจให้มั่นคงและประสบความสำเร็จมาแล้วในทวีปยุโรป

และมีสำนักงานยุทธศาสตร์อยู่ในสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย ตุรกี และสเปน

เพื่อสานสัมพันธ์กับลูกค้า

และตอนนี้ เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูบานใหญ่สู่เอเชียแปซิฟิก