เคลียร์วิวเท็กซ์

ขอแนะนำ เคลียร์วิวเท็กซ์ ผ้าโปร่งแสงแบบใหม่ที่จะช่วยปกป้องผู้ใช้ แต่จะไม่บดบังทัศนียภาพ

 +66 81 831 5946

clearviewtex_logo-stamp-08

เราไปทำงาน เราควรจะได้รู้สึกแบบนี้
เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุกคนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง