แอนติไวรัลเท็กซ์

ขอแนะนำ แอนติไวรัลเท็กซ์ ผ้าชนิดใหม่ที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสให้ตายได้ทันที

 +66 81 831 5946

antiviraltex_logo

สไตล์ กรุ๊ป เปิดตัวแอนติไวรัลเท็กซ์ ผ้าผืนแรกที่สามารถฆ่าไวรัสได้อย่างรวดเร็วเพียงสัมผัส

แอนติไวรัลเท็กซ์

  1. ส่วนประกอบที่เป็นซิลเวอร์มีฤทธิ์ในการจับและยับยั้งไวรัส
    ซิลเวอร์ไอออนทำหน้าที่จับไวรัสที่มีประจุไฟฟ้าขั้วตรงข้ามกัน โดยสามารถเกาะเข้ากับสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์ของเชื้อไวรัสได้ถาวร
  2. ไวรัสถูกตรึงไม่ให้เคลื่อนที่และยับยั้งการเจริญเติบโต
    ส่วนประกอบที่เป็นกระเปาะทำหน้าที่ฆ่าไวรัส
    เทคโนโลยีกระเปาะไขมันทรงกลม (fatty spherical vesicle) เข้าจับกับเปลือกไขมันที่อยู่รอบ ๆ ตัวไวรัสได้โดยตรง

ออกฤทธิ์รวดเร็ว

มีการทดสอบการติดไวรัสจากเชื้อที่ตกค้างด้วยวิธีการตามหลัก ISO 20743 ฉบับปรับปรุง (ไวรัสเซนได)
พบว่าสามารถออกฤทธิ์ต้านไวรัสได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือ เห็นผลภายใน 2-5 นาที

ฤทธิ์ในการต้านไวรัส

เนื้อผ้านี้มีฤทธิ์ต้านไวรัส และสามารถทนต่อการซักได้ 30-90 ครั้ง ที่อุณหภูมิ 40º (ISO 63304G)
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน
ผ่านมาตรฐาน ISO 18184:2019
วัสดุที่ใช้ผลิตแอนติไวรัลเท็กซ์ ผ่านตามมาตรฐาน BPR และ UE REACH

ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอนติไวรัลเท็กซ์ อ้างอิงจากรายงานโดยสถาบันทดสอบอิสระ ที่ผ่านการรับรองและได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ ISO 18184:2019

ซึ่งมีฤทธิ์ต้านไวรัสแต่ละชนิด ต้องมีการทดสอบแยกกัน เนื่องจากความไวต่อไวรัสแต่ละชนิดไม่เท่ากัน

ผลทดสอบที่ได้จากการทดลองกับไวรัสชนิดหนึ่งชนิดใด ไม่สามารถใช้อ้างแทนไวรัสชนิดอื่นได้